İstanbul Tıp Fakültesi 4. Sınıf Dersleri

Menstrüel Siklus

Tümör Biyolojisi ve Genetiği

Kadın Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

Şok

Pediatrik Adolesan Jinekoloji 2012