Cinsellik Denildiğinde Ne Anlamalıyız ?

732

Cinsellik Nedir? Hangi Faktörler Etkiler ?

Cinsellik denilince yurdum toprakların da nedense sürekli akla gelen erkek üreme organı olan penisin, kadın üreme organı olan vajinaya girmesi anlaşılır. Oysa bu sadece cinselliğin üremeye yönelik aktivitesidir. Oysa cinsellik, anne karnında hormonal devinimler ile tetiklenen, doğum sonrası kadın için olsun erkek için olsun son derece karmaşık süreçler sonrası ortaya çıkan, çok boyutlu bir işlevdir. İnsanoğlu tüm canlılar gibi 2 ana dürtüyle doğar: Organizmanın yaşaması için beslenme fonksiyonu, organizmanın bekası için üreme fonksiyonu. Ve insan doğada yalnızca haz için seks yapabilen çok az canlıdan biridir. Beğenirsiniz beğenmezsiniz, bastırmaya çalışabilirsiniz, yok saymak için uğraşabilirsiniz ama sonuçta cinselliğimiz ölünceye kadar bizimledir. Yaşam döngümüz içinde bizim tüm hareketlerimizi, kararlarımızı, seçimlerimizi bir şekilde mutlaka etkiler.

Hepimizin beyni, konu cinsellik olunca farklı çalışır. “Cinsel tutum” dediğimiz davranış paternleri oluşurken 4 temel faktör rol oynar:

  1. Meşhur X ve Y kromozomları yani genetik yapımız.

  2. Anne karnında ve doğduktan sonraki hormonal ortam

  3. Öğrenme süreci

  4. Deneyim

Evet 4 faktör cinselliği etkiler ama bunların ilk 2’sini değiştirmemiz mümkün değildir. Önce tabiyi ki o muhteşem X ve Y kromozomları.  X ve X kromozomlarını taşıyınca dişi ama o X’in yanına bir Y koyunca erkek yönde gelişiyor anne karnında ufaklık. Ve genital bölgenin gelişmesinde Y kromozomu belirleyici oluyor. Ama, evet çok ciddi bir aması var, XX veya XY taşıyor olmanız tek başına cinsel yöneliminiz konusunda belirleyici olamıyor. Değiştirmemiz mümkün olamayan 2.faktör de, özellikle anne karnında çocuğu etkileyen hormonal ortam da bu konuda oldukça söz sahibi.

Çocuk doğduktan sonra cinselliğini etkileyen diğer öğeleri ise “öğrenme süreci” olarak adlandırıyorum. Burada bahsettiğim “öğrenme süreci” asla cinselliği öğrenmek değil. Bakın hepimiz yapısal ve hormonal bazı özelliklerle doğuyoruz. Diğer taraftan doğduktan sonra bulunduğumuz sosyokültürel ortam, örneğin anne ve babamızın birbirine nasıl davrandığı, dinsel temaların aile ve sosyal çevremiz üzerinde ne kadar etkin olduğu, bu doğrultuda kadın ve erkeğin toplumsal yeri ve algılanışı cinselliğimiz şekillenirken söz sahibi olan etkenlerdir.

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan
Bizim En Büyük Cinsel Organımız Olan Beyin ve İnsanoğlunun Cinselliğini Etkileyen Temel Faktörleri Görüyorsunuz

Aslında ahlaki ve hukuksal kurallar bu alanda etkili olamak için yazılıyor olsa da, anne karnından itibaren başlayan süreç öylesi güçlüdür ki, sıklıkla bu kurallar etkinliğini yitirebilir. Diğer taraftan çocukluk ve ergenlik döneminde yaşadığımız cinsel deneyimlerimiz saydığım diğer faktörlere eklenerek kişinin cinselliğini şekillendirir. Dolayısıyla cinsellik söz konusu olduğunda, böylesi karmaşık bir süreç sonunda oluşan “cinsel davranış” modeli doğal olarak kişiye özeldir.