Dermoid Kist, Matur Teratom (Yumurtalığın Selim Neoplazileri)

9171

Dermoid Kist, Matur Teratom (Yumurtalığın Selim Neoplazileri)

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

Dermoid Kist, yumurtalığın iyi huylu (=selim =benign) tümörlerindendir. Görüntüsü özellikle ultrasonda ve/veya MR’da(magnetik rezonans) korkutucu olabilir. En önemli özelliği embriyonun anne karnında gelişmesini sağlayan temel 3 dokunun (endoderm, mezoderm, ektoderm) artıklarından köken almasıdır. Çok küçük örneğin 6 yaşında görülebileceği gibi ileri yaşlarda da görülebilir. Dermoid kistlerin nasıl geliştiğine dair pek çok teori bulunmaktadır. Örneğin bir teoriye göre oositin ikincil polar cisimciğinden gelişmektedir. Hangi teoriye inanırsak inanalım gerçek olan dermoid kistin her 3 embriyolojik yapraktan köken aldığı, bu nedenle insana ait farklı organları oluşturabileceğidir. Sıklıkla yağ ve kıl dolu tek lojlu kistik yapılardır. Ancak içinden diş, kemik ve hatta  ve tiroid bezi dokusu çıkan dermoid kistler bildirilmiştir.

Aşağıda içinde diş ve yanda kıl dokusu bulunan 9 cm çapında dermoid kist ameliyatını görüyorsunuz

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

Bu iyi huylu tümörlerin içinde habis kısımlar olabilir. Bu durum sıklıkla 40 yaş sonrası görülen dermoid kistlerde (=matür kistik teratomlarda) görülür ve rastlanma olasılığı bu hastalarda da %1’den azdır. Tüm selim yumurtalık tümörlerinin %33’ünü dermoid kist oluşturur. İlginç olarak çocukluk çağında yumurtalıklarda en sık görülen tümördür.

Aşağıda 5 yaşında 6 cm. çapında dermoid kist saptanan ve tarafımdan opere edilen hastaya ait resimleri görüyorsunuz.

 

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

 

Dermoid kistler milimetrik çaptan 25 cm. büyüklüğüne kadar ulaşabilirler! Sorun diğer yumurtalıkta milimetrik olarak varsa bu kist atlanabilir ve belli bir süre sonra (genellikle çok yavaş büyür) yine dermoid kist diğer yumurtalıkta tekrarlayabilir.

%50-60 dermoid kist belirti vermez ve rutin kontrolde karşılaşılabilir. En sık neden olduğu belirtiler: karında ele gelen kitle ve ağrıdır. Struma ovarii; içinde tiroid bezi içeren dermoid kistlere verilen isimdir ve hastada hipertiroidiye neden olabilir. Tanı vaginal yapılan ultrasonografi ile konulabilirse de, şüpheli durumlarda kesin tanı: Yağ Baskılı, Kontrastlı Dinamik MR ile konulur.

Neden olduğu komplikasyonlar: 1. Kistin yırtılması, 2.Yumurtalık torsiyonuna neden olması (dermoid kist içeren yumurtalığın kendi etrafında dönerek damarların tıkanması) 3. İnfekte olması (iltihaplanması) 4. Habis tümör dokusunun gelişmesi olarak sıralanabilir.

Kistin rüptürü (=yırtılması) %1 oranında görülür ve en sık dermoid kisti olan gebelerde ortaya çıkar. Kistin yağ içeriği batına, karın içine yayılarak karın zarında yangıya inflamasyona sebep olur. %1’den az sıklıkta habis (=kötü huylu) tümöre kistin içinde rastlanabilir.

En sık rastlanılan komplikasyonu %11 – %3.5 arasında görülen torsiyondur. Yumurtalığın torsiyonu, dermoid kiste bağlı yumurtalığın kendi etrafında dönmesi ve buna bağlı kan damarlarının tıkanarak yumurtalığı besleyememesidir. Yumurtalık nekroze olur. EN ÖNEMLİ NOKTA: Geçmişte torsiyone yumurtalıklara doppler yapılır, hiç kan akımı yoksa veya ameliyatta iyice nekroze olduğu görülürse (halk deyimi ile çürüdüyse) yumurtalık alınırdı. Oysa 2007 yılında yapılan bir çalışma sonucu bu yumurtalıkların asla alınmaması gerektiği anlaşılmıştır. Yumurtalık düzeltilip kan akışı sağlandıktan sonra ne kadar kötü görünürse görünsün asla alınmaması gerekir. Bu nedenle jinekoloğun mutlaka dikkat etmesi ve yumurtalığa dokunmaması gerekir.

Aşağıda 27 yaşında hastamda 10 cm. çapında torsiyone olmuş dermoid kistin laparoskopik çıkarılmasını görüyorsunuz

[youtube title=”torsiyone nekrotik dermoid kist” width=”500″ height=”400″ link=”http://www.youtube.com/watch?v=9OLThRhpErI&feature=plcp”]


[clear]

  

Tedavi: Dermoid kistlerin tedavisi cerrahidir. Laparoskopik veya açık cerrahi (laparatomi) ile ameliyat yapılabilir. Kist 10 cm.’den büyükse veya cidarında kemik yapı içeriyorsa soyması zor olduğu için açık cerrahi tercih edilmelidir. Önemli nokta özellikle laparoskopik (kapalı) ameliyatlarda kist içeriği batına dökülürse mutlaka bol sıvı (ortalama 5-6 Lt) ile karın içinin yıkanması gerektiğidir. Kistin dışarı alınmasıda “endobag” adı verilen torbalar laparoskopi sırasında mutlaka kullanılmalıdır. Aksi durumlarda kist içeriği batın içine bulaşırsa temizlemesi son derece güç olur. Aşağıda 24 yaşında hastamda 20-25 cm. çapındaki dermoid kiste yaptığım ameliyatı görebilirsiniz. Kist ne kadar büyük olursa olsun yumurtalığı asla almamak gerekir!

  

[youtube title=”Dermoid Kist 2″ width=”500″ height=”400″ link=”http://www.youtube.com/watch?v=Q9r_I_bqJ0w&feature=plcp”]


[clear]