Dış Gebeliğin (Ektopik Gebeliğin) Tedavisi (Beklemek/Tıbbi Tedavi/Cerrahi Tedavi) Tedavi Sonrası Gebelik Şansı

2108

Dış Gebeliğin (Ektopik Gebeliğin) Tedavisi

Ekspektan Tedavi (=Beklemek ve müdehalede bulunmamak)

Speroff’a göre ektopik gebeliklerin 1/4’ünde beklenebilir ve bu olguların %70’i tıbbi veya cerrahi herhangi bir tedavi uygulamaksızın hastaneden taburcu edilir. Ancak dış gebelik tanısı alan hastalarda sadece belli kriterler dahilinde bekleme tedavisi uygulanabilir. ß-hCG düzeyi 2000 UI/ml altındaysa, dış gebelik tüplerdeyse, ektopik gebelik kitlesi 4 cm.’in altındaysa ve karın içine ciddi kanama yoksa beklenebilir. İ.T.F. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.’da dış gebelik hastalarında ß-hCG düzeyi 1000 UI/ml altındaysa ve tüplerdeki kese 3 cm’den küçükse bekleyerek hastayı izliyoruz. Bu izlem sırasında hastanın hastanede yatması şarttır. Diğer önemli nokta izlem sırasında ß-hCG düzeylerinin düzenli olarak düşmesi gerekir. Aksi takdirde ilk denenmesi gereken tıbbi, medikal tedavidir.

Medikal Tedavi (=Tıbbi Tedavi= İlaçla Tedavi)

Tıbbi (=Medikal=İlaçla Tedavi) Tedavi için ideal hasta stabil, kanaması olmayan, ß-hCG düzeyi 10000 UI/mlt altında olan (Bazı yazarlar 5000 UI/mlt.’yi sınır olarak alırlar) ve aklı başında, doktorla rahat diyalog kurabilen hastalara uygulanır. Kullanılan ilaç aslında kanser tedavisinde uygulanan Metotreksat adı verilen ilaçtır. İlk olarak 1982 yılında Japonya’da bu amaçla kullanılmıştır. Burada kullanılan doz ve süre kanser tedavisindeki doz ve süreden hem çok daha kısa hemde çok daha düşüktür.

“Medikal Ektopik Gebelik Tedavisi” öncesi hastaya mutlaka küretaj yapılmalıdır. Yani normal bir gebelik olmadığından, gebeliğin tüplerde yerleştiğinden emin olunmalıdır. Hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına mutlaka bakılır ve ilaç hastanede uygulanır. İdeal olan hastayı hastanede yatırmaktır. Bu tedavinin seçilme edeni tüplerde daha az hasar, daha az para ve fertiliteyi korumak için daha çok ümit vaad etmesidir. Ağızdan verilen metotreksat tedavisi İŞE YARAMAZ!.

Cerrahi Tedavi

Dış gebelik ameliyatları karın içinde aşırı yapışıklık yoksa, karın içinde çok kan birikmediyse, hemodinamik açıdan hasta stabil değilse mutlaka LAPAROSKOPİK (L/S) yapılır! L/S cerrahide iki yöntem uygulanır.

A-Salpenjektomi: Tüpün tamamı cerrahi olarak çıkartılır. Tüpün alınması (salpenjektomi), hasta doğurganlığını tamamladıysa, aynı tüpten 2.kere yine dış gebelik geçiriliyorsa, ameliyat sırasında kanama kontrol edilemiyorsa, tüpler hastalığa bağlı aşırı hasarlıysa uygulanır. Aşağıda doğum sayısını tamamlamış bir olguda yaptığım “laparoskopik salpenjektomi” ameliyatını izleyebilirsiniz

B- Linner Salpingotomi: Tüpe kesi yapılarak dış gebelik ürününün alınması vetüpün bırakılması işlemidir. L/S salpingotomi sonrası tüpün geçirgenliği %84 olguda sağlanır. Aşağıda 23 yaşında ancak sol tüpünde 4cm.’den büyük dış gebelik, sağ tüpünde ise aşırı adezyonlar (yapışıklık) bulunan hastada, uygun olmamasına rağmen diğer tüpüde hasarlı olduğu için yaptığım “laparoskopik salpingotomi” ameliyatını görüyorsunuz.

 

 

Araştırmalar göstermiştir ki: gelecekte kadının gebelik performansını etkileyen temel faktör yapılan cerrahinin tipi değil, dış gebeliğin nedenidir. Bir tüp alınınca sanıldığı gibi kadının doğurganlığı yarı yarıya DÜŞMEZ! Salpingotomi sonrası normal gebelik şansı %70-75 civarındadır.