Farklı Organları Tutan (Mesane, Bağırsak) Ağır, Derin Endometriozis

4375

Markham tarafından yapılan sınıflama pelvis dışına yayılan endometriozisi dört ana gruba ayırır:

  1. Gastrointestinal sistem (Mide – Bağırsak Sistemi)

  2. Üriner sistem (İdrar yolları ve idrar torbası)

  3. Torasik kavite (Göğüs kafesi)

  4. Cilt ve sinir sisteminin de içinde bulunduğu diğer organlar

Mide – Barsak sistemi, ekstrapelvik endometriozisten en sık etkilenen sistemdir. Bağırsak tutulumu endometriozisli kadınların %3 ile 15’inde görülmekte ve bu oran şiddetli endometriozis olgularında %50’ye kadar çıkmaktadır. En sık bağırsakların son bölümü rektum ve sigmoid kolon tutulur. Belirti olarak ishal ve kabızlık periyodları, makatta ağrı disparonidir (ağrılı cinsel ilişki). Bu kadınların yaklaşık üçte birinde siklik makattan kanama görülür. Aşağıda ameliyatını yaptığım, bağırsağında endometriozis olan hastada MRI (R=rahim, *= Bağırsak içindeki endometrioma odağı) ve operasyon sırasında bağırsak çıkarılırken çekilen resmi görüyorsunuz.(R=Rahim). Bu hasta daha önce 2 kez laparoskopi yapılmış ve kist çıkartılamadığı için hastalığın sürekli tekrarladığı bir hastaydı.

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

İdrar yolları ekstrapelvik endometriozisin en sık görüldüğü ikinci lokalizasyondur ve tüm olguların %2 ile %4’ünü oluştururİdrar yollarında endometriozisi olan olguların%50 ‘inde geçirilmiş pelvik cerrahi (sezaryen dahil) öyküsü vardır. İdrar torbası (=Mesane) endometriozisin üriner sistemde en fazla etkilediği organdır. Mesane tutulumu %80-90 civarındadır. Aşağıda idrar torbasından endometriozis çıkardığım hastamın ameliyat sırasında çekilmiş resmini görüyorsunuz (E= Endometriozis)

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

Rahim anormalliklerinde görülen endometriozis

Burada çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ancak doğuştan rahminde anormallik olan örneğin çift rahimli olan ve bir tarafı vagina ile ağızlaşamayan hastalarda adet kanı dışarı boşalamaz ve karın boşluğuna dökülür. Bu hastalarda karın içinde endometriozis ve endometrioma görülme sıklığı fazladır.