Jinekolojik Kanserler ve Cinsellik

947

Jinekolojik kanserlerin erken tanı ve tedavisi ile hastaların yaşam süresinin uzaması, tedavi süresince ve sonrasında kaliteli yaşam beklentisini de beraberinde getirmiştir.
Genital kanserler, tüm dünyada kadın ölümlerinin önemli bir kısmından sorumlu olmakla kalmaz, uygulanan tıbbi ve cerrahi tedavi süreçlerine göre hastayı hem fiziksel hem de psikososyal yönden derinden etkiler.
Ancak uygulanan tedavilerdeki başarı oranları arttıkça yaşam süreleri uzamış dolayısıyla hastanın cinsellik ile ilgili biz doktorlara konu hakkında sorulan sorular sayısı da fazlalaşmış durumdadır. Bu nedenle daha önceleri tedavideki hedef tümör cevabına ve yaşam süresine odaklanmışken, zaman içerisinde yaşam kalitesi de hasta yönetiminde önemli bir rol oynamaya başlamıştır.
Jinekolojik kanser tedavisi sonrası kadın cinsel fonksiyonu, yaşam kalitesi skorları içinde en fazla etkilenen (%50) parametredir. Jinekolojik kanser tedavisi görmüş hastalarda seksüel aktiviteyi bırakma oranı %10-30 arasındadır. Başlamış seksüel teması bitirmeden bırakma oranı %50’dir.
Bu konuşma, Prof.Dr.Süleyman Akhan tarafından Üroonkoloji Kongresinde kadının üreme organlarına ait kanserler ve cinsellik ile ilgili yaptığı konuşmadır. Konuşma sırasında son çalışmalarından bahsetmektedir.