Kadında Cinsel Ağrı Bozukluğu Nedir? Nasıl Sınıflandırılır?

1074

Kadında Cinsel Ağrı Bozukluğu Nedir? Nasıl Sınıflandırılır? 

Kadın genital bölgesinde görülen ağrı ve/veya kronik pelvik ağrı sendromu başlığı altında incelenen problemler 18-50 yaşları arası yaklaşık %15 kadında görülür. Bu patolojilerin bir bölümü psikoseksüel bozukluklar olarak nitelendirilseler bile altta yatan olası fizyopatoloji net olarak anlaşılamamıştır. Ancak kadının cinsel yaşamını, kişisel ilişkilerini, sosyal hayatını ve duygu durumunu olumsuz yönde etkileyen ciddi problemlerdir. Kadında cinsel ağrı bozuklukları bu patolojilerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

2000 yılında yayınlanan sınıflamada kadında cinsel ağrı bozuklukları 3 alt gruba ayrıldı: (1)Disparonia, (2)Vaginismus ve (3)Diğer cinsel ağrı bozuklukları. Aslında disparonia ve vaginismus ilk olarak 1987 yılında “cinsel ağrı bozuklukları” olarak sınıflandırıldı. Ancak bu dönemden beri sürekli güncellenen tanımlamalara, sınıflamalara rağmen özgün bir tanımlama her ikisi içinde yapılamadı. Konu ile ilgili bir çok görüş hala tartışılmaktadır. Disparonia ve vaginismus, bir bakış açısı ile birbirini tetikleyen, pelvik taban (=kadının alt genital bölgesi) patolojisine neden olan farklı ama bir bütünü oluşturan iki patolojik süreç olabilir.

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

Disparoni, Amerikan Psikiatristler Birliği tarafından DSM-IV’de “Kadında cinsel ilişkiye yineleyici biçimde ya da sürekli olarak eşlik eden genital ağrının olması” şeklinde tanımlanmaktadır. “Disparonia” terimi ilk olarak 1874 yılında Robert Barnes tarafından “Ağrılı cinsel ilişki”yi tanımlamak amacıyla kullanılmış olmasına rağmen konu ile ilgili literatürler son 20 yıla aittir. Biz jinekologlar tarafından “ağrılı cinsel ilişki”; üst genital sistem infeksiyonu veya endometriozise bağlı bir semptom olarak algılanmaktadır. Oysa burada ilişki sırasında ortaya çıkan “ağrı bozukluğu” için kastedilen; “psikososyal ve aynı zamanda organik kökenli” bir patoloji olması ama yukarıda adı geçen ve benzer jinekolojik problemlerden kaynaklanmamasıdır. Sonuçta “cinsel ağrı bozuklukları” olarak hem vaginismus hemde disparonia “psikofizyolojik” patolojilerdir.

Literatür

1. Romito S., Bottanelli M., Pellegrini M. ve ark. Btulinum toxin for the treatment of genital pain syndromes. Gynecol. Obstet. Invest. 2004; 58:164-167.
2. Reissing E.D., Binik Y.M., Khalife S. Vaginal spasm, pain, and behavior: an empirical investigation of the diagnosis of vaginismus. Arch. Sex. Behav. 2004; 33: 5-17.
3. Binik Y.M., Reissing E., Pukall C. The female sexual pain disorders: genital pain or sexual dysfunction? Arch. Sex. Behav. 2002; 31: 425-429.
4. Bergeron S., Binik Y.M., Khalife S., Pagidas K. Vulvar vestibulitis syndrome: a critical review. Clin. J. Pain. 1997; 13: 27-42