İnvazif Mol Hidatiform, Koryokarsinom Tanı ve Tedavisi

8109

İnvazif Mol Hidatiform ve Koryokarsinom

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

Mol Hidatiform sonrası vakum ile boşaltıldıktan sonra B-hCG değerlerinin düşmemesi durumunda Getasyonel Trofoblastik Neoplaziden (GTN) bahsedilir. Ve komplet mol hidatiformdan sonra çok daha sık görülür (lütfen önceki bölümleri okur musunuz :-)).

İnvazif mol persiste GTN’lerin en sık görülen formudur. Hidropik koryonik villusların (plasentanın organelleri)  rahimin kas ve kan damarlarını invaze eder, ama uzak organlara nadiren metastaz yapar. İnvazif mol tanısı sadece rahimin kas dokusunda molar villusların gösterilmesi ile konur. Bu da ancak rahimin incelenmesi sonrası değerlendirilebilir. Küretaj veya mol gebeliğin boşaltılması ile çok nadiren myometrium ve koryon villus birlikteliği gösterilebilirse tanı konur.

%20-40 rahim dışına yayılır, en sık akciğer, vajina ve vulvaya metastaz yapar, atlar.

Koryokarsinom ve invazif mol arasındaki ayrım patolojik inceleme olmaksızın yapılamayacağı için ‘Persiste GTN’ terimi kullanılır. Persiste mollerin %20’si komplet molden sonra meydana gelir ve sadece %3-4’ü koryokarsinomdur.

Koryokarsinom; tüm gebelikler sonrası ama en çok mol gebelik sonrası oluşan tümördür. Trofoblastlar kolonlar halinde adele tabakasına ilerler. Koryonik villus bulunmaz ve sıklıkla metastaz yapar. Tüm komplet mol gebeliklerin %2-4’ünden koryokarsinom meydana gelir.

Aşağıda  Koryokarsinom olgusuna ait rahimi ve içinde tümörü görüyorsunuz.

 

 

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan
Koryokarsinom olgusunda rahim ve içinde tümöral doku

 

 

Koryokarsinom, % 50 komplet mol, % 25 term gebelik, % 25 abortus ve ektopik gebelik sonrası gelişir. Bu koryokarsinomun en önemli özelliğidir. Rutin bir gebelik sonrası gelişebilir.

Metastatik GTN’lerin %80’i akciğer metastazı yapar.2 en sık metastaz yaptığı yer vajinadır (%30). Sırasıyla %80 akciğer, %30 vagina, %20 pelvik, %10 karaciğer metastazı olur.

Habis GTN’de Tedavi

1. Hastanın çocuk isteği yoksa tedavi Histerektomi (Rahimin alınması) ve tek ilaç ile kemoterapidir. Hastanın yaşı doğrultusunda yumurtalıklar korunmalıdır! Aşağıda koryokarsinom olgusunda rahim alma (total abdominal histerektomi) ameliyatına ait resimleri görüyorsunuz. Ameliyat kanama riski nedeniyle ve tümörün rahimi aşırı büyütmesi nedeniyle zor ve risklidir. 

2. Fertilite isteği varsa ve Evre I-II  ise kombine (çoklu ilaç) kemoterapi yapılır.

3. Evre III – IV’de Kemoterapi dışında metastazektomi de yapılabilir. Örneğin akciğerde veya karaciğerde metastaz varsa bunlar ameliyatla çıkarılabilir. Ancak ileri evre GTN son derece nadirdir.

Gestasyonel trofoblastik hastalıklar kemoterapiye ÇOK İYİ CEVAP VERİRLER. BU NEDENLE HASTANIN ÇOCUK İSTEĞİ VARSA BUNA MUTLAKA SAYGI GÖSTERİLMELİ VE GEREK RAHİM, GEREK YUMURTALIKLAR KORUNMALIDIR.

Hastaların İzlemi

HAstaların B-hCG takipleri aynı mol hidatiform gebeliğindeki gibi yapılır. Değerlerin düşmemesi durumunda yine kemoterapi verilir. Rahimin alınması (her şeye rağmen hastalık tekrarlıyorsa ki son derece nadirdir) daima kemoterapinin daha etkin olmasını sağlayabilir. 

‘Placental-site Trofoblastik tümör’

Plasentl site trofoblastik tümör; trofoblastik hastalıkların çok nadir bir türüdür ve GTN’lerden ayrı olarak ele alınmalıdır. Genellikle normal bir gebelik ve doğum sürecinden sonra ortaya çıkar ve plasentanın olduğu bölgede rahmin kas tabakasına doğru yayılır. Genellikle selim seyretmekle birlikte, hastaların %15’inde sebat eder ve metastaz yapar. Düzensiz kanamalar ya da adet görememe şikayeti en sık belirtidir; buna karşılık, bazı hastalarda böbrek bozuklukları, enfeksiyon ya da metastaza bağlı tipik olmayan şikayetler söz konusu olabilir.

Muayene rahim büyük ve asimetriktir; hCG düzeyi normal ya da hafif artmış, ‘human plasental laktojen’ düzeyi ise yüksektir. Tanı küretajla parça alınması ya da ameliyatla rahmin alınması sonrasında konur.

Koriyokarsinomdan farklı olarak kemoterapiye dirençlidir; bu nedenle, birincil tedavi şekli yumurtalıkların korunarak rahmin alınmasıdır. Metastaz varlığında ameliyat yeterli değildir ve kemoterapi başlamak gerekir. Rahme sınırlı ve son gebelikten sonra iki yıldan daha az süre geçen vakaların çoğu tedavi edilebilirken, gebelik ve tedavi arasındaki süre uzun olan ve metastazları olan hastalarda sonuçlar olumsuzdur.