Menopoz ve Menopozal Dönemde Tedavi Son 30-40 Yıl İçinde Neden Önem Kazandı?

606

Bu sorunun en kısa cevabı: “Çünkü insan ömrü uzadı” olmalıdır.
1920’li yıllarda batı toplumlarında 40-45 olan insan ömrü bugün 80-85 arasında değişmektedir. Aşağıdaki slayt yaşam süresi ve beklentisini göstermektedir.

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan
Batı Ülkelerinde Yaşlı Kadın Nüfusu ve Yaşam Süresi Beklentisi

Benzer nüfus eğilimi ülkemiz içinde geçerlidir. Ülkemizde de yaşlı nüfus giderek artmaktadır. 2004 yılı nüfus verilerine göre Türkiye’de kadın nüfusunun %29’u 40 yaş üzerinde, %6’sı ise 65 yaş üzerindedir. 2002 yılı itibariyle ülkemizde kadın yaşı 73.1’e yükselmiştir. Aşağıdaki slaytta ülkemize ait nüfus verilerini görüyorsunuz

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan
Türkiye’de Nüfus ve Menopozdaki Kadın Sayısına Dair Öngörüler

Oysa kadının üreme çağında geçirdiği süre diğer bir değişle menopoz yaşı değişmemektedir. Batı toplumlarında bu yaş 50-51 olarak bildirilirken ülkemiz için bu yaş 48 olarak bildirilmektedir. Dolayısıyla daha uzun yaşadığımız için kadının menopozal dönem ve yaşlılık dönemi olarak ifade edebileceğimiz klimakterik dönemde geçirdiği sürede uzamaktadır.

İşte bizlerin amacı bu uzun dönemde kadının yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olmaktır.