Myomlar – Myomektomi (Rahmi Koruyarak Myomun Çıkartılması)

3969

Myom (Miyom) Nedir?, Belirtileri Nelerdir?

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

Myom rahimin en sık görülen iyi huylu tümörüdür. Klinik olarak 35 – 40 yaş arasındaki kadınlarda %20-30 oranında görülen myomlar otopsilerde %50’ye çıkar. 35 yaşın üzerinde her 5 kadından, 40 yaş sonrası her 3 kadından birinde görülür.
Tek bir düz kas hücre klonundan oluşan myometrium (rahimin düz kas hücreleri) kısmından köken alırlar. Genellikle rahmin gövdesinde olmakla beraber daha az olarak serviks (rahim ağzı), lig. rotundum (rahmi tutan bağ) içinde, bir sapla rahmin kavitesinde yada vaginada veya karın içinde yer alabilirler.
Myomların tipik özelliği östrojen hormonuna bağımlı olmalarıdır. Östrojen hormanu özellikle menopoza yaklaşan perimenopozal kadınlarda göreceli olarak yükselir ve tam bu dönemde 40-45 yaşlar arası kadınlarda myomlarda aşırı hızlı büyüme görülür.

Aşağıda 20 haftalık cesamette, tüm rahmi büyütmüş, intramural myom nüveleri olan bir hastamda operasyon sırasında rahimi görüyorsunuz.

 Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

Anatomik olarak myomlar submukozal (rahimiçi dokuda), intramural (kas dokusunda) veya subserozal (rahmin dış cidarında) yerleşebilirler. Yukarıda intramural ve subserozal myomların operasyon sırasında rahimde yerleşimlerini görüyorsunuz. Submukozal olanlar sapları ile endometrial kaviteye ve daha sonra servikal kanaldan (rahim ağzından) vaginaya sarkabilirler. Bu durum “myoma instatus nascendi” olarak adlandırılır. Aşağıda çok nadiren görülebilecek Dr.Süleyman Engin Akhan tarafından opere edilen dev bir “myoma instatus nascendi” görüyorsunuz.

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

Hücresel açıdan zengin tipte myomlar leiyomyosarkomlarla karışabilir. Leiyomyosarkomlar myomdan kaynaklanan rahmin düz kas hücrelerinden çıkan kötü huylu tümörlerdir. Ama çok nadir görülürler. Atipik myomlar ise tümörün her yerine dağılmış atipik (normal olmayan) hücre grubları içerir. Şayet çok çekirdekli hücreler çoğunlukta ise “bizarre = garip” myoma adını alır ve leiyomyosarkom ile karışır. Bu son derece önemli zira bazen sarkom tanısı konularak hastaların gereksiz yere rahimleri alınmaktadır.
Birçok myom dejenerasyona uğrar. Bu ikincil değişiklikler myomun kan ihtiyacına, büyümesine bağlı olarak meydana gelir. Özellikle aşırı büyüyen myomların kanlanması bozulur böylece beslenmesi bozulan myom bir anlamda “çürümeye” başlar. İşte bu durumda ortaya çıkan değişikliklere dejenerasyon denir. Bu dejenerasyonlar: Hyalin, myomatöz, septik, atrofik, nekrotik, kalsifiye, kistik, yağlı, karneöz(kırmızı), sarkomatöz şeklinde sıralanabilir. Gebelikte en sık görülen dejenerasyon ise kırmızı dejenerasyondur (Karneöz dejenerasyon). En sık gebeliğin 2. trimesterinde (II. üç ayında) rastlanır. 

 İleri derecede dejenere olan myomlarda nekroza bağlı olarak ikincil infeksiyonlar gelişebilir.
Myomlarda görülen en önemli habis değişim “sarkomatöz dejenerasyon”dur. Oldukça nadirdir. Görülme oranı farklı yayınlarda %0.3 – %0.7 arasında değişir. Sarkomatöz dejenerasyonlar gösteren myomlar yumuşak ve homojen görünürler.