Miyomların Tedavi Yöntemleri – Miyomektomi

2121

Myomların Tedavi Tedavi Yöntemleri

A- Konservatif Tedavi= Myomektomi (rahimin korunarak myomun çıkartılması)

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

https://www.youtube.com/watch?v=TsqhJ3Gv-t8

Kadın rahmini kaybetmek istemiyorsa yapılacak operasyon myomektomidir. 40 yaş altı kadınlarda zaten yapılması gereken standart operasyondur. Ancak bizim sıklıkla tartıştığımız hasta grubu 40 yaş üzeri myomları olan hastalardır. Özellikle çocuğu olmayan veya evlenmemiş hastalar bu konuda haklı olarak oldukça hassastırlar. Kadın için rahiminin alınması daima bir stres kaynağıdır. Esasen rahim (uterus) sadece çocuk doğurmak için korunması gereken bir organdır. Hasta rahimi alındıktan sonra adet görmese bile yumurtalıkları (overleri) durduğu sürece menopoza girmez. Bu durum hastaya net olarak anlatılmalıdır. Ailesini tamamlamış ve çocuk doğurmak istemeyen hastalarda histerektomi (rahimin alınması ameliyatı) rahatlıkla önerilip yapılabilir. Ancak hasta çocuk sahibi olsa da rahmini korumak istiyorsa veya çocuk sahibi değilse, ileri yaşta olsa bile hastanın kararına saygı gösterilmelidir. Özellikle artık yurtdışında başkasının yumurtası ile gebe kalan hastalarla rutin pratiğimizde o kadar sık karşılaşıyoruz ki yaşla ilgili histerektomi endikasyonları netliğini kaybetmeye başlamıştır.

Jinekoloğun işlevi hastaya farklı seçenekler ve bu seçeneklerin kendisi açısından olumlu ve olumsuz yönlerini sunmak sonrada kararı hastaya bırakmaktır.

Vurgulanması gereken nokta teknik açıdan cerrah belli bir tecrübeye sahipse her myom rahim korunarak çıkartılabilir. Yani her tür ve büyüklükteki myomlarda myomektomi yapılabilir. Ancak belli bir grup olguda özellikle yerleşim yeri anormal ve/veya aşırı büyük myomlarda, operasyon sırasında aşırı kan kaybı durumunda, hastanın özellikleri de göz önünde bulundurarak, cerrah histerektomi yapılmak zorunda kalabilir. Bu durum hasta ile operasyon öncesi mutlaka paylaşılmalıdır. Hasta bilgilendirilmelidir.

Aşağıda opere ettiğim 2 hastamda operasyon sırasında elde edilen sonuçları görüyorsunuz. İlk hastada myom 37 cm.’di. Ve hasta bu ameliyat sonrası gebe kalarak sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi.

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

Yukarıda operasyon sırasında çıkartılan myomu görüyorsunuz. Aşağıda ise ameliyat bitimi rahimin durumunu görüyorsunuz

 

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

 İkinci hasta 44 yaşındaydı ve kendi isteği doğrultusunda rahimi korunarak operasyon yapıldı.

 

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

 

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan