Pelvik Ağrının Klinik Öyküsü ve Örtüşen Durumlar

955

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından Nisan 2018’de yapılan kronik pelvik ağrı ve bu sendromla ilişkili diğer hastalıklar hakkında yaptığı konuşma. Kronik Pelvik Ağrı ciddi sosyal bir problem ve tün kadınların %6-25’inde görülüyor. Endometriozis, İrritabl barsak sendromu, ağrılı mesane gibi ağrıya neden olan hastalıklar ile sıklıkla beraber görülüyor.