Rahim Kanseri Hastaları Doğum Yapabilir mi?

518

Videoda konu ile ilgili açıklamalarımı izleyebilirsiniz. Ancak aşağıda kısa bir özetde okuyabilir ya da konu ile ilgili yazdığım detaylı makaleyi linke tıklayarak okuyabilirsiniz: https://www.suleymanakhan.com/rahim-kanserinde-endometrium-kanserinde-dogurganligi-korumak-mumkun/

Erken rahim kanserinde doğurganlığı koruyarak hastaya gebelik şansı verilebilir. Önemli noktaları kısaca sıralamak gerekir ise
1. Hasta seçimi önemlidir. Erken evre, Evre IA (kas dokusunda tümör olmayan), grade I ve II, progesteron reseptörü pozitif olan olgulara doğurganlığı koruyucu yaklaşım önerilebilir.
2. Hastalar mutlaka MR (magnetik rezonans ile görüntüleme) ile karar öncesi değerlendirilmeli, hastanın yumurtalıklarında kitle olup olmadığı (bu yaş grubunda rahim kanseri ile beraber yumurtalık kanseri görülme sıklığı bazı serilerde %29’a kadar çıkmaktadır) ayrıca rahimin kas dokusuna tümörün ilerleyip ilerlemediği mutlaka iyi bir radyolog ile değerlendirilmelidir.
3. Bugün için eldeki veriler ışığında histeroskopik rezeksiyon sonrası progesteron türevleri ile tedavi tek başına progesteron türevleri ile tedaviye göre daha iyi sonuçlara sahip gibi görünmektedir.
4. Progesteron türevi olarak, megesterol asetat, rahim içi progesteron salgılayan RİA, medroksiprogesteron asetat kullanılabilir.
5. Tedaviye cevap sıklıkla 6-9 ay içinde elde edilir. Cevap elde edilemiyor ve etkin tedaviye rağmen tümör tekrar ediyor ise evreleme cerrahisi şarttır.
6. Gebelik oranları farklı serilerde %28 – %34 arasında değişmektedir.