Vaginanın Doğal Korunma Mekanizması ve Vaginal Akıntı Tipleri

1308

Vaginanın Doğal Korunma Mekanizmaları

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

Jinekologların çoğu kadınların vaginal akıntılarını önemli bir jinekolojik problem olarak görmediği düşüncesindedir. Kanımca bu görüş Türkiye için de geçerlidir ve kadınların önemli bir bölümü akıntı nedeniyle jinekoloji polikliniklerine başvurmamakta, daha önemli veya acil bir sorun ortaya çıkana kadar jinekolojik muayenelerini ertelemektedir. Oysa vaginal hijyenin bozulması beraberinde pek çok problemi getirmekte, kolayca tedavi edilebilecek bir infeksiyon tubal hasara sebep olabilen kompleks bir üst genital sistem infeksiyonuna neden olabilmektedir. Bu bilgilerin ışığında disfonksiyonel genital kanama, pelvik ağrı gibi farklı nedenlerle jinekoloji polikliniğine başvuran hastaların önemli bir kısmında vaginit tablosunun saptanacağı yadsınamaz bir gerçektir.
Vaginanın normal florasını oluşturan laktobasillerin miktarı, menstrüel siklusta ortaya çıkan hormonal değişikliklere paralel olarak farklılaşır. Florada bulunan laktobasiller ve diğer mikroorganizmalar arasında mükemmel bir uyum ve denge vardır. Bu denge, vagina pH’sını 4 civarında tutmakta, laktobasiller sayesinde oluşan bu asidik ortam, vaginanın saprofit ve yabancı mikroorganizmalara karşı oluşturduğu doğal korunma mekanizmasının temelini meydana getirmektedir.Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan 1999-lancet-menopoz.pdf

Antibiyotik kullanıldığında kadında vaginal akıntı görülmesinin nedeni kullanılan antibiyotiğin ayırım yapmaksızın laktobasilleride ortadan kaldırması, böylece mantar gibi fırsatçı mikroorganizmaların gelişmesine imkan sağlamasıdır.

 

Fizyolojik (Normal) Kabul Edilen Vaginal Akıntılar

Normal şartlarda kadınlarda 3 durumda vaginal akıntı görülür: Adet döngüsündeki hormonal değişimlere bağlı olarak, cinsel temas sırasında kadının uyarılmasına ikincil, gebelikte ortaya çıkan saydam akıntı. Fizyolojik kabul edilen akıntının en önemli özellikleri; saydam, kokusuz ve çamaşırı çok az kirletmesidir.

 

Vaginal Akıntı Tipleri

Dışarıda Akıntı Belirti Görüntü Renk Tedavi
Fizyolojik yok akıntı normal saydam yok
Mantar vaginiti yok kaşıntı vagina duvarına sıkı yapışık beyaz(peynir kesiği) antifungal
Trikomonas vaginiti var akıntı vagina duvarına sıkı yapışık sarı/yeşil metronidazol
Bakteriyel vaginosis var koku/akıntı Vagina duvarından kolay ayrılan gri beyaz metronidazol
Atrofik vaginit yok yok İnce vagina duvarı beyaz/kanamalı östrojen
Servisitis var/yok minimal Rahim ağzından (serviks) gelen akıntı sarı etkene göre