Yumurtalık Kisti, Kanseri ve Gebelik

990

Yumurtalık kistleri / Yumurtalık kanserleri ve gebelik

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan

Gebelikte en sık rastlanan yumurtalık kistleri yumurtlamayla ilişkili korpus luteum ve folikül kistleridir. Bunlar basit yumurtalık kistleridir. Gebeliğin 16.-20. haftasına kadar bu kistlerin neredeyse tamamı kaybolur ve 6 cm’den küçük çaplı basit kistlerin habis olma olasılığı düşüktür.

Sebat eden, gerilemeyen kistik kitleler için ileri araştırma gerekebilir. Kanda CA 125 (tümör belirteci) düzeyi ölçümü, gebelik sırasında CA 125 düzeylerinin değişken olması ve birçok selim hastalıkta da yükselebilmesi nedeniyle önerilmemektedir. Büyük, sebat eden, ancak ön planda kanser düşünülmeyen kitlelerin izlenmesi ve doğum sonrası müdahale edilmesi düşünülebilir.

Ancak bu kadar büyük kitleleri

Takip edilen yumurtalık kistlerinin etraflarında dönmesi sonucu ağrıya yol açması, yırtılması, enfeksiyon ve abse gelişmesi riskleri vardır. Kistlerin ağrıya ya da diğer komplikasyonlara yol açtığı durumlarda ameliyat gerekir ya da takiplerde hızlı büyüme saptanması halinde gebelik sırasında, tercihen ikinci üçayda, ameliyat tercih edilebilir. Acil durumlar dışında, ameliyatla ilişkili düşük riski ile kitlenin habis olma olasılığı dikkate alınarak karar verilmelidir. Kompleks yapıda ya da kistik olmayan yumurtalık kitlelerinde ön planda habis tümörler düşünülmelidir ve gebelerin genç olmaları nedeniyle ‘epitelyal’ yumurtalık tümörlerinin yanında ‘germ hücreli’ tümörlere de sık rastlanır. Yumurtalık kanseri varlığında, tedavi şekline gebelik haftasına, tümörün tipine ve ameliyat bulgularına göre aileyle karar verilir.

Gebelikle ilişkili yumurtalık kitleleri arasında hiperstimülasyon (tüp bebek tedavisi sırasında yumurtalıkların uyarılmasına bağlı olarak çok sayıda kistik yapıların bulunması), teka-lütein kistleri (çoğul gebelik, trofoblastik hastalık ve tüp bebek tedavisiyle ilişkili olabilir) ve gebelik luteoması sayılabilir.  Laparoskopi, semptomatik yumurtalık kisti olan gebelerde etkin ve güvenlidir.