Polikistik Over Sendromu’na (PCOS) Adolesan Çağda Yaklaşım

439

Polikistik Over Sendromu’na (PCOS)

Adolesan Çağda Yaklaşım.

İstanbul Tıp Fakültesi İnfertilite ve Perinatoloji Günleri.

26-29 Mart 2008 Harbiye Askeri Müze İstanbul